区块链百家乐正网:Yên Bái: Phát động phong trào thi đua yêu nước xây dựng tỉnh theo hướng xanh, hạnh phúc

admin 2周前 (03-10) 财经 7 0

Theo dõi KTMT trên

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái – Trần Huy Tuấn vừa phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề: “Quyết liệt triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số; duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân” và 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Tập thể và cá nhân trong tỉnh Yên Bái được nhận Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động. Ảnh Cổng TTĐT Yên Bái.

Ngoài triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị của Trung ương và tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và các Nghị quyết, Chương trình hành động, các đề án, chính sách và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Phong trào cũng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong các tầng lớp nhân dân vì mục tiêu xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc…

Ngoài ra, phong trào tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số và xã hội số; thúc đẩy phát triển xã hội số, công dân số theo đúng tinh thần: Năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia, là năm bứt phá về chuyển đổi số.

,

区块链百家乐正网www.eth0808.vip)是用以太坊区块高度哈希值开奖的百家乐游戏,有别于传统百家乐游戏,ag区块链百家乐游戏绝对公平,ag区块链百家乐结果绝对无法预测。

,

Để phong trào đạt được hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực. Đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát chủ đề thi đua, phương châm hành động và các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - Trần Huy Tuấn phát động phong trào thi đua yêu nước. Ảnh Cổng TTĐT Yên Bái.

Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước đã đạt được kết quả tích cực, qua đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Yên Bái đã trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gồm: Trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho 3 tập thể và 7 cá nhân.

Có 3 cá nhân nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, 11 tập thể nhận danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ và 3 tập thể và 24 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phong trào cũng có 38 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; 14 cá nhân đạt danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Yên Bái, 12 tập thể, 13 cá nhân điển hình tiên tiến và 10 công dân tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Đức Mậu

网友评论

 • (*)

最新评论

文章归档

  站点信息

  • 文章总数:9902
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:4352
  • 评论总数:6940
  • 浏览总数:909876